ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

  • 07 ก.พ. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ เรียก อีกอย่างหนึ่งคือ  ตาดคอน เป็น น้ำตกลาวใต้  ที่ใหญ่ที่สุด ในเขต แม่น้ำโขง ตอนล่าง แม่น้ำโขง  แต่กระแส น้ำยิ่งใหญ่ และ มีพลังรุนแรงอย่างยิ่ง แบบว่า สามารถ ทำ ลายเรือ ขนาดเล็ก ใหญ่ได้สบาย  ซึ่งในต้นศตวรรษ ที่ 20  ยุคฝรั่งเศส ครองครอง ประเทศลาว ไม่สามารถ สำเลียง ขน ทรัพยากร ต่าง ๆ ผ่าน ได้  แต่ฝรั่งเศส ไม่ย่อท้อ ต่อ พลังธรรมชาติ โดย สร้างทางรถไฟ ลำเลียงเส้นทางอื่น เพื่อหลีกหนี พื้นที่ เกาะแก่ง บริเวณ สี่พันดอน นั่นคือ  คอนพะเพ็ง และ หลี่ผี ,  น้ำตก คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือน สันเขื่อน กำแพงธรรมชาติ ที่ กรองแม่น้ำโขง อันไหลเชี่ยวกราก ด้วย แก่ง โขดหิน ต่าง ๆ สิ่งที่ลอดพ้น ออกมากได้ ก็มีแต่ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่นๆ สามารถมองเห็นจากฝั่ง ตะวันออก ของแม่น้ำโขง ถัดมาจากบ้านนากะสัง ลงมา ประมาณ 10 กิโลเมตร  จาก ดอนคอน และ ดอนเดช  มีความสวยงาม และ ยิ่งไหญ่ จนได้ สมยานาม ว่า น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็น น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย ยิ่งใหญ่ แห่ง นครจำปาสัก ปากเซ ลาวตอนใต้ คื่อ น้ำตกคอนพะเพ็ง

Share it
blog-image

น้ำตกตาดฟาน

  • 07 ก.พ. 2554

ตาดฟาน

อ่านต่อ
blog-image

ตาดเลาะ-ตาดฮัง

  • 22 มิ.ย. 2554

ตาดเลาะ-ตาดฮัง 2 น้ำตกสุดบรรยายแห่งแขวงสาละวัน

อ่านต่อ
blog-image

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  • 07 ก.พ. 2554

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

อ่านต่อ