โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว-สิบสองปันนาโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง (รหัส CT)