ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดหลี่ผี

  • 07 ก.พ. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

น้ำตกหลี่ผี  หรือ ตาดสมพะมิตร เป็นน้ำตก ที่ไหลผ่าน กลางแม่น้ำโขง ไหลรวมกันมา จนรวมกันเป็นเป็น แรงแม่น้ำกระทบ เกาะ (มหานที สี่พันดอน) แก่งหินต่าง อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขง ได้เกิดการยุบตัวลง เป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายนำที่ไหลตกลงมาเป็น กระแสน้ำ ที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ ที่มีแรงกระทบของสายน้ำ อย่างแรง คำว่า หลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผี ก็ คือ ศพ ของคนที่ได้ตกน้ำตาย จากแม่น้ำโขง จะมาตก และติด กับ หลี่ ของ ชาวบ้านที่ หาปลาแถว ๆ นี้ รวมกัน เป็น หลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้ จึงมีนาม ว่า " น้ำตก หลี่ผี " ดอนเดช ดอนคอน เป็นเกาะเล็กๆ หนึ่งใน มหานที สี่พันดอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ดอนคอน มีเรือหางยาว ลำเล็กให้ บริการ ขึ้นลงตามร่องน้ำแคบๆ ระหว่าง ดอนเด็ด และ ดอนคอน ทั้ง สองเกาะ นี้ ครั้งเมื่อ สมัยฝรั่งเศส ยึดครอง อินโดจีน จำเป็นต้องส่งสินค้า และสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นไปทรงตอนกลาง ประเทศ แต่ ต้องติดขัด กับ เกาะแก่ง ขนาดใหญ่ ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถ แล่นผ่านไปได้ จึงได้ สร้าง ท่าเรือ และ ทางรถไฟ บน ดอนคอน ไว้สำหรับ เป็นท่าเรือ เพื่อ ขนถ่าย สินค้า ลงเรือใหม่ หัวจักรรถไอน้ำ และ รางรถไฟ ณ ปัจจุบัน ยังมี ซาก หัก ปรักพัง ให้เห็น ก่อน ถึง น้ำตกหลี่ผี บรรยากาศ รอบๆ เกาะ เงียบสงบ วิถีการเป็นอยู่ ของ ชาวบ้านริมฝั่งน้ำอันเรียบง่าย ตลอดจนความร่มรื่นของ ต้นมะพร้าว หลาย ๆ ต้น บริเวณทั่วเกาะ ก็ ทำให้ เกาะ แห่ง นี้เป็น เกาะ ที่น่าอยู่ และได้รับ ความนิยม ของ ต่างชาติ ยุโรป เอเซีย ที่มาพัก และ ท่องเที่ยว อยู่อาศัย หลาย ๆ วัน แบบ long-term ถือได้ ว่า เป็น สวรรค์ ของ คนเรียบง่าย ไม่ ต้องการ ความ ศิวิไลว์ ขอ ติด และ เกาะธรรมชาติ ไว้

Share it
blog-image

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  • 07 ก.พ. 2554

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

  • 07 ก.พ. 2554

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดเยือง

  • 07 ก.พ. 2554

น้ำตกตาดเยือง

อ่านต่อ