ข้อมูลประเทศลาว

ปราสาทวัดพู

  • 07 ก.พ. 2567
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

ปราสาทหินวัดพู หรือ ปราสาทวัดพู  มรดกโลก ของ ลาวตอนใต้  เป็นพิพิธภัณทสถานที่ ซึ่งถือว่า สำคัญสำคัญที่สุดใน ลาวตอนใต้ ซึ่งได้รับการรับรองและ ขึ้นทะเบียนจาก องค์การ  UNESCO เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ว่าเป็น สถานที่ เมืองมรดกโลก แห่งที่สอง ของ ลาว นับจาก หลวงพระบาง  ตั้งอยู่บนเนิน เขาภู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ภูควาย หรือ ภูเขาควาย ห่างจากตัวเมือง ไป 9 กิโลเมตร เชื่อกันว่า ปราสาทวัดพู แห่งนี้ เป็น  เทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร  ณ ปราสาทวัดภู แห่งนี้ ได้สร้างก่อน อังกอร์วัด ประเทศเขมร ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็น ที่ บูชาเทพเจ้า ตาม  ความเชื่อ ของ ศาสนาฮินดู เป็นเป็นเวลานานหลายปี ศิลปะ ต่าง ๆ เหมือนกัน กับ ศิลปะที่ อังกอร์วัด โดยแบ่งเป็นชั้นบันได ตามภูเขา จนถึงปราสาท ข้างบน สถานที่ ต่าง ๆเช่น ที่ทำพิธีกรรม เซ่นไหว้ ต่อ เทพเจ้าฮินดู โดยใช้ ชีวิต มนุษย์ผู้มีพรหมจรรย์ ชาย หญิง  เป็นเครื่องเซ่น ตามความเชื่อของลัทธิ ของฮินดู ก็ยังมีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาประเทศ ลาวได้รับ  พุทธศาสนา เข้ามาในประเทศ เทวสถาน แห่งนี้ได้เป็น วัดของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท มาจนถึงวันนี้ วัดภู จะมีงานประเพณีประจำปี ที่ชื่อเสียง  ซึ่งจะจัดเป็น งานประจำปีวัดภู จัดเป็นประจำทุกปี ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในวันดังกล่าวต้อง เป็น วันเพ็ญ เดือนสาม  ประมาณ 3 วัน    เป็นสถานที่มี นักท่องเที่ยว มาเที่ยวกัน มิได้ขาดสายถ้ามาเยี่ยมเยียน ลาวตอนใต้ ไม่ได้มาวัดภู ก็ต้องถือว่า มาไม่ถึงลาวตอนใต้ ก็ถือว่าไม่ผิด

Tags: ปราสาทวันพู ปราสาทหินวัดพู ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้2567 เที่ยวลาวใต้ เที่ยวใต้ลาว2567 ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืน ทัวร์ลาวใต้อัพเดท เช่ารถเที่ยวลาวใต้

Share it
blog-image

ตาดเลาะ-ตาดฮัง

  • 07 ก.พ. 2567

ตาดเลาะ-ตาดฮัง 2 น้ำตกสุดบรรยายแห่งแขวงสาละวัน

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดหลี่ผี

  • 07 ก.พ. 2567

น้ำตกตาดหลี่ผี

อ่านต่อ
blog-image

ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี

  • 07 ก.พ. 2567

ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี

อ่านต่อ