ข้อมูลประเทศลาว

รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ

  • 26 ก.พ. 2554
  • รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ

บริษัทขนส่ง จำกัด
เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างอุบลราชธานี-ปากเซ
สถานีเดินรถอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312773

ตารางเวลาเดินรถ อุบลราชธานี - ปากเซ

เวลา

สถานีต้นทาง

ค่าโดยสาร

เวลา

ต้นทาง

ค่าโดยสาร

07.30

สถานีเดินรถอุบลราชธานี

200 บาท

07.30

ปากเซ แขวงจำปาสัก

56,000 กีบ

09.30

สถานีเดินรถอุบลราชธานี

200 บาท

09.30

ปากเซ แขวงจำปาสัก

56,000 กีบ

14.30

สถานีเดินรถอุบลราชธานี

200 บาท

14.30

ปากเซ แขวงจำปาสัก

56,000 กีบ

15.30

สถานีเดินรถอุบลราชธานี

200 บาท

15.30

ปากเซ แขวงจำปาสัก

56,000 กีบ

 

Share it