ข้อมูลประเทศลาว

น้ำตกตาดฟาน

  • 07 ก.พ. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

น้ำตกตาดฟาน (ตาดคือน้ำตก ฟานคือชื่อของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งคล้ายๆเก้ง) น้ำตกตาดฟานอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว น้ำตกตาดฟานแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร บรรยากาศโดยรอบขอบน้ำตกตาดฟาน เป็นสภาพอากาศชื้น หนาวเย็นตลอดปี เป็นเส้นทางสู่เมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ส่งออกของประเทศ น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกที่ เกิดจากการไหลมารวมกัน ของสายน้ำของภูเขา 2 ลูกซึ่งไหลตลอดทั้งปีรอบๆ  น้ำตกตาดฟานจะเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์อันสมบูรณ์เขียวขจี อันสดสวยและงดงามของธรรมชาติลำเนาไพร เป็นเสห่ห์ป่าเขาธรรมชาติต่อแขกผู้มาเยือนได้ชื่นชม และภายในบริเวณดังกล่าวยังมีตาดฟานรีสอร์ท ใกล้ชิดติดขอบน้ำตกตาดฟาน ล้อมรอบไว้สำหรับท่านที่ชอบสถานที่พักผ่อนแบบรีสอร์ท อีกหนึ่งรีสอร์ทที่ท่านพักแล้วจะไม่ผิดหวัง กับรีสอร์ทที่แวดล้อมธรรมชาติน้ำตกป่าเขาลำเนาไพรของลาวใต้

Share it
blog-image

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  • 07 ก.พ. 2554

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

อ่านต่อ
blog-image

ตาดเลาะ-ตาดฮัง

  • 22 มิ.ย. 2554

ตาดเลาะ-ตาดฮัง 2 น้ำตกสุดบรรยายแห่งแขวงสาละวัน

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดเยือง

  • 07 ก.พ. 2554

น้ำตกตาดเยือง

อ่านต่อ