โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก จ. อุบลราชธานี (รหัส LTC13)

  • 05 ก.ค. 2565
  • ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (รหัส LTC)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากหน้าด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

เที่ยวลาว ลาวใต้ นครปากเซ น้ำตกตาดฟาน ตาดม่วน ตาดคู่ ร้านของฝากสมุนไพรจีน ตาดแซป่องไล
ตาดแซพระ 
สวนผัก AGRO VEGE FARM ไร่กาแฟ

 

วันที่ หนึ่ง  อุบลราชธานี-ช่องเม็ก – ตาดม่วน – ตาดฟาน – สวนผัก AGRO VEGE FARM

08.00 น. รับคณะทัวร์ในตัวจังหวัดอุบลราชธานี พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

09.00 น. เดินทางถึงหน้าด่านช่องเม็ก พาคณะทัวร์ ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว  เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองปากเซหรือแขวงเซโดนในอดีต ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว–ญี่ปุ่น  หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองปากซอง

10.30 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

12.00 น. รับประทานอาหารที่ AGRO VEGE FARM (มื้อที่2) หลังจากนั้น พาคณะทัวร์เที่ยวชม  สวนผัก ออแกนนิก เมืองปากชอง AGRO VEGE FARM

13.40 น. เดินทางออกจากสวน AGRO VEGE FARM ประมาน 10 กิโลเมตร พาคณะทัวร์เปลี่ยนขึ้นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อเดินทางไป ชม น้ำตกตาดม่วน ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาน 15 นาที สองข้างทางจะเป็นทุ่งดอกบัวตอง ไร่มัน ไร่กาแฟ สวนผักของชาวบ้านแถวนั้น เมื่อเดินทาง น้ำตกตาดม่วน ปล่อยให้คณะทัวร์ได้สัมผัสบรรยายกาศธรรมชาติแบบเต็มอิ่มจุใจ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

16.00 น. คณะทัวร์เดินทางกลับ ถึงที่พัก โรงแรมเมืองปากซอง

18.00 น. พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็น (มืื้อที่3) ที่เมืองปากซอง จากนั้นพาคณะทัวร์เข้าที่พักเมืองปากซอง หรือท่องราตรีตามอัธยาสัย 

วันที่ สอง ปากชอง – น้ำตกแชป่องไล - น้ำตกแชพระ 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่4)

08.00 น. ออกเดินทางไปยังจุดเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยัง น้ำตกแซป่องไล

08.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ เป็นรถสำหรับลุยป่า เสร็จแล้วสนุกกับการเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริง

11.00 น. ถึง ตาดแซป่องไล สุดบรรยายกับน้ำตกแห่งนี้ ยากนักที่จะมีใครมาเที่ยวได้เพราะยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ อิ่มเอมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง รับประทานอาหารที่ริมน้ำตก (ข้าวกล่องที่ทัวร์เตรียมให้) (มื้อที่5) หลังจากนั้นภาคณะชม น้ำตกตาดแชพระ อีกหนึ่งความอลังการ ของธรรมชาติสร้างขึ้น

14.00 น. ออกเดินทางออกมาจากน้ำตกแซป่องไล

16.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองปากซอง เพื่อเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) จากนั้นเข้าที่พักโรงแรมเมืองปากซอง พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่ สาม  ปากซอง - ปากเซ - ช่องเม็ก

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารที่ โรงแรม (มื้อที่7)

08.00 น. ออกเดินทาง ชม น้ำตกตาดคู่ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 น้ำตก ที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณรอบๆ น้ำตก จะร้านอาหารและที่นั่งพัก ชมน้ำตกได้บรรยายกาศธรรมชาติแบบ จุดใจ

09.30 น. พาคณะทัวร์เดินทาง ชม ไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ ที่เป็นไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปากซองแขวงจำปาสัก

10.00 . พาคณะทัวร์เที่ยวชม ร้านกาแฟสุดคลาสสิกที่เมืองปากซอง คือร้านกาแฟ 1971 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เวียดนามกับอเมริการบกัน ร้านกาแฟนี้จะมีลูกกระสุน ลูกระเบิดมากมาย เก็บสะสมไว้ ละจะมีล่องรอยการถูกยิงอีกนับไม่ถ้วน

11.00 น. พาคณะทัวร์ แวะ ร้านของฝาก สมุนไพรบัวหิมะ รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรบัวหิมะ มีผลิตพันมากมายให้คณะทัวร์เลือกชมเลือกชื้อ อาทิเช่น บัวหิมะ ครีมไข่มุก น้ำมันงู กาแฟดาว ผ้าไหม ชา คุณภาพเป็นต้น

11.30 น. นั่งรถตระเวนชมรอบตัวเมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสี่แขวงภาคใต้ของลาว ก่อนแวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

12.30 น. รับประทานอาหารที่ เมืองปากเซ (มื้อที่8) หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก

14.00 น. แวะ นำคณะขึ้นชม วัดภูสะเหล้า เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความสัทธาเป็นอย่างมาก

15.00 น. ถึงด่าน ช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี มุ่งหน้าส่งคณะทัวร์ที่ตัวเมองจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความประทับใจจากทีมงาน บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด

 

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่ก็ถามความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ราคา/จำนวน

4-5ท่าน

6-7ท่าน

8-10ท่าน

พักเดียว

ที่พัก 3 ดาว

8,900

6,900

5,900

1,000

ที่พัก 4 ดาว

9,700

7,700

6,700

1,400

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ตลอดทริป /ค่ารถที่เปลี่ยนเข้าตาดม่วน / ค่าเปลี่ยนไปแซป่องไล

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง) 

- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ)

- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า

 

Tags: ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืน ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้2566 ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากอุบล ทัวร์ปากเซ แลนด์ลาวใต้

Share it
blog-image

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก จ.อุบลราชธานี (รหัส LTC12)

  • 09 เม.ย. 2566

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน วัน 2 คืน เที่ยวปราสาทหินวัดพู ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดคู่ ตลาดดาวเรือง ไร่กาแฟ สวนผักอโก ร้านแกฟา CC1971

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ อัตตะปือ - วัดพูจำปาสัก นครปากเซ 3 วัน 2 คืน เริ่ม จ.อุบลราชธานี (รหัส LTC05)

  • 16 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่ม จ.อุบลราชธานี ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดเลาะ ตาดฮัง ตาดหัวคน เซกะตาม วัดพูจำปาสัก ตลาดดาวเรืองโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่งไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ (รหัส LTC10) อัตปือ ปากเซ ปากซอง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล ..

  • 11 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ LTC 10 อัตปือ ปากเซ ปากซอง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล – น้ำตกแชพระ – หลี่ผี –คอนพะเพ็ง

อ่านต่อ